تایپ صحیح حرف ی

تایپ صحیح حرف ی

تایپ صحیح حرف ی

یکشنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۳۳:۴۸ بازدیدها : 3501

جهت تایپ حرف  ی از کلیدهای shift+x استفاده فرمایید